Terms & Conditions

Het volgende beschrijft de voorwaarden waarop SAS NEUTRINO biedt toegang tot zijn websites (bossindicator.com) en product BOSS Indicator (hierna: de “Binaire Opties Indicator” of “SAS NEUTRINO Plateform” of “SAS NEUTRINO Trading Platform”) aan u de klant (hierna “u” of “gebruiker” of “klant”) en het gebruik van haar diensten (hierna de “Overeenkomst” of “Gebruikersovereenkomst” of “Online Services Agreement”).

Deze overeenkomst beschrijft de bepalingen, voorwaarden en risico’s van toepassing zijn op uw gebruik van onze diensten die beschikbaar zijn onder het domein en de subdomeinen van SAS NEUTRINO. Als u vragen hebt over deze overeenkomst kunt u contact opnemen met de klantenservice.
Je moet lezen, eens met en alle van de bepalingen en voorwaarden van deze overeenkomst zonder wijzigingen, waarin deze voorwaarden en condities die hieronder uitdrukkelijk te stellen en die door verwijzing opgenomen, voordat u kunt gebruiken of downloaden SAS NEUTRINO bevatten accepteren.
Door verder toegang tot of het gebruik van de toepassing, gaat u akkoord met de voorwaarden van deze overeenkomst te volgen omdat ze op u van toepassing. Deze overeenkomst is van kracht vanaf de aanvaarding in de registratie van klanten aansluiten bij een nieuw abonnement, of na ontvangst van de e-mail kennisgeving door andere gebruikers.
De overeenkomst is verder effectief voor alle gebruikers vanaf 5 oktober 2012. Indien u niet akkoord gaat met de voorwaarden van deze overeenkomst gebonden te zijn, geen gebruik maken van of toegang tot onze diensten. Informeer ons onmiddellijk schriftelijk.
Door het gebruik van onze diensten gaat u akkoord met volledig gebonden aan al onze voorwaarden.
SAS NEUTRINO kan wijzigen of te herzien deze overeenkomst op elk moment door het plaatsen van de gewijzigde voorwaarden van de toepassing en, door te blijven om het platform te gebruiken; U bevestigt dat u akkoord gaat met toekomstige herzieningen gebonden te zijn.
Wanneer dergelijke wijzigingen in de voorwaarden & amp; voorwaarden van deze applicatie zijn gemaakt, SAS NEUTRINO zullen dergelijke veranderingen op de toepassing plaatsen. Alle gewijzigde voorwaarden worden van kracht 10 dagen na hun eerste bericht op de toepassing te zijn, of als de eerste keer dat u onze diensten gebruiken nadat dergelijke wijzigingen werden gemaakt, afhankelijk van wat eerder is. Als u het niet eens met de wijzigingen in de voorwaarden van deze overeenkomst gebonden te zijn, geen gebruik maken van of toegang tot onze diensten. Informeer ons onmiddellijk schriftelijk.

Online Services Agreement
Deze Online Services overeenkomst wordt gemaakt door en tussen SAS NEUTRINO en u. Deze overeenkomst geldt zowel voor de SAS NEUTRINO applicatie en de auto-trading platform, evenals op de elektronische inhoud en of software die op dit moment de toepassing die de klant met real-time informatie en andere functies, inhoud of diensten die het bedrijf levert kan toevoegen in de toekomst.

Het lidmaatschap in aanmerking te komen
Onze diensten zijn beschikbaar voor en kunnen alleen worden gebruikt door individuen of bedrijven die wettelijk bindende contracten onder de wet van toepassing is op hun land van verblijf kan vormen.
ALS u niet in aanmerking, AUB NIET GEBRUIKEN onze applicatie. Bovendien zijn onze diensten zijn alleen beschikbaar voor, en mogen alleen gebruikt worden door personen die over voldoende ervaring en kennis in financiële aangelegenheden staat de evaluatie van de voordelen en risico’s van het verwerven van financiële contracten via deze toepassing en hebben gedaan zonder een beroep op alle informatie te in deze aanvraag.
Zonder die afwijkt van de bovenstaande bepaling, zullen wij niet verantwoordelijk voor de controle en / of controleren of u een dergelijke voldoende kennis en / of ervaring, noch zullen wij verantwoordelijk zijn voor eventuele schade en / of verliezen opgelopen door u als gevolg van onvoldoende kennis en / of ervaring.

ALS u niet in aanmerking, AUB NIET GEBRUIKEN onze applicatie. Zonder beperking van het voorgaande, zijn onze diensten niet beschikbaar zijn waar ze zijn illegaal te gebruiken, en het bedrijf behoudt zich het recht om te weigeren en / of diensten te annuleren om iedereen naar eigen inzicht. Wettelijke beperkingen Onverminderd het voorgaande, begrijpt u dat de wetten met betrekking tot financiële contracten variëren in de hele wereld, en het is uw plicht alleen om ervoor te zorgen dat u volledig voldoen aan alle wettelijke en richtlijn relevant zijn voor uw land van verblijf met betrekking tot het gebruik van de applicatie.
Om twijfel te voorkomen, is de mogelijkheid om toegang te krijgen tot onze applicatie niet te betekenen dat onze diensten, en / of uw activiteiten doorheen, legaal zijn volgens de wetten, verordeningen of richtlijnen naar uw land van verblijf relevant.
Deze applicatie vormt geen, en mag niet worden gebruikt voor de doeleinden van een aanbieding en / of verzoek om iemand in enige jurisdictie waar een dergelijk aanbod en / of verzoek niet is toegestaan, en / of aan een persoon aan wie het onwettig is om een ​​dergelijk aanbod en / of verzoek te doen.
De toegang tot deze toepassing, en het aanbieden van een aantal van zijn producten en diensten, kan worden beperkt in bepaalde jurisdicties, en, bijgevolg, gebruikers toegang tot deze site zijn verplicht om zich te informeren over dergelijke beperkingen en om te observeren,.

beperkte licentie
SAS NEUTRINO verleent u een niet-exclusieve, niet-overdraagbare en beperkte persoonlijke licentie voor toegang tot en gebruik van de toepassing ervan (de “licentie”). Deze licentie is de voorwaarde dat uw voortdurende naleving van de bepalingen en voorwaarden van deze overeenkomst. Je gaat ermee akkoord geen “deep-link” om de toepassing, door te verkopen of toestaan toegang van de toepassing op anderen, en alle materialen die op de aanvraag voor wederverkoop of voor andere doeleinden aan anderen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van SAS NEUTRINO niet te kopiëren .
Om twijfel te voorkomen, zal je verantwoordelijk en gebonden door enig onbevoegd gebruik van de applicatie, die in strijd is met deze sectie. U verder mee akkoord elektronische communicatie kenmerk van een dienst niet te gebruiken op de aanvraag voor enig doel dat onwettig, misleidend, beledigend en opdringerig op andermans privacy, intimiderend, smadelijk, lasterlijk, gênant, obsceen, bedreigend of hatelijk.

De bij deze overeenkomst verleende licentie zal beëindigen als SAS NEUTRINO gelooft dat alle door u verstrekte, met inbegrip van uw e-mail adres informatie, is niet meer actueel of accuraat is, of als u niet op een andere manier te voldoen aan enige voorwaarde van deze overeenkomst en alle regels en richtlijnen voor elke dienst of SAS NEUTRINO vaststelt dat u heeft misbruikt op enigerlei wijze (met inbegrip van maar niet beperkt tot het aangaan van een transactie van de marktrente) de SAS NEUTRINO platform.

Bij een dergelijke overtreding, gaat u akkoord met de toegang tot diensten te staken. U verklaart dat SAS NEUTRINO, naar eigen goeddunken en met of zonder kennisgeving, kan uw toegang tot enige of alle diensten te beëindigen, sluit je geopende transactie en te verwijderen en alle informatie of inhoud binnen een service te verwijderen. Communicatie Tenzij anders aangegeven voor een bepaalde dienst, elke communicatie of materiaal van welke aard dan ook dat u een e-mail of anderszins verzenden via de diensten, met inbegrip van informatie, gegevens, vragen, opmerkingen of suggesties (uw “communicatie”) zal worden behandeld als niet-merkgebonden en niet vertrouwelijk.

Door aanvaarding van deze Overeenkomst u een licentie te verlenen aan SAS NEUTRINO om uw communicatie gebruiken op een manier waarop het nodig acht, hetzij op de toepassing of elders, zonder aansprakelijkheid of verplichting aan u. SAS NEUTRINO is gratis te gebruiken enig idee, concept, know-how of techniek of informatie in uw communicatie voor alle doeleinden, inclusief, maar niet beperkt tot, de ontwikkeling en marketing van producten. SAS NEUTRINO heeft het recht, maar niet verplicht, om te bekijken of te behouden uw communicatie SAS NEUTRINO kan uw communicatie te monitoren om de kwaliteit van de service die u ontvangt, uw naleving van deze overeenkomst te evalueren, de beveiliging van de applicatie, of om andere redenen.

U stemt ermee in dat een dergelijke controle activiteiten die je niet zal recht op enige oorzaak van de actie of ander recht met betrekking tot de wijze waarop SAS NEUTRINO controleert uw communicatie. In geen geval zal SAS NEUTRINO aansprakelijk voor alle kosten, schade, kosten of andere verplichtingen die door u als gevolg van de monitoring activiteiten SAS NEUTRINO’s.

kopiëren
U mag geen kopieën maken noch toestaan dat anderen om kopieën van de aanvraag. U mag niet wijzigen, aan te passen, samen te voegen, te vertalen, reverse engineeren, decompileren, demonteren of afgeleide werken te creëren op basis van het geheel of een deel van de applicatie en / of de bijbehorende documentatie. Je mag wettelijk verantwoordelijk voor eventuele schending van het auteursrecht, onbevoegde overdracht, reproductie of het gebruik van de applicatie en / of de bijbehorende documentatie worden gehouden. Als reverse engineering of decompilatie is noodzakelijk voor het doel van interoperabiliteit, neem dan contact op met SAS NEUTRINO.

Registratie Informatie & amp; vereisten
Wanneer u zich registreert voor de dienst, zal SAS NEUTRINO u vragen om bepaalde identificatie-informatie (“Registratie”) bieden.
U gaat ermee akkoord ware, nauwkeurige, actuele en volledige informatie over uzelf te bieden tijdens de registratie proces, en je ook niet eens aan een persoon of entiteit nadoen, verkeerd elke band met een andere persoon, entiteit of vereniging, gebruiken valse headers of anderszins verbergen uw identiteit van SAS NEUTRINO voor enig doel.

Als u zich inschrijft als of voor een zakelijke entiteit, verklaart u dat u de bevoegdheid om die entiteit aan deze Overeenkomst te binden. SAS NEUTRINO zal behandelen met zorg de informatie die u toe te vertrouwen aan de vennootschap, in overeenstemming met de onthullingen het biedt tijdens het inschrijven en in haar privacybeleid.

Tijdens de registratie wordt u gevraagd om een gebruikersnaam en wachtwoord in dat gebruikt zal worden door u elke keer dat u de toepassing om de service te gebruiken te kiezen. Voor uw veiligheid en die van andere applicatie-gebruikers, moet u niet uw registratie-informatie (inclusief uw gebruikersnaam en wachtwoord) met een andere persoon of zakelijke entiteit voor welk doel dan ook te delen, maar niet beperkt tot, het vergemakkelijken van de toegang en onbevoegd gebruik van de dienst. U alleen bent verantwoordelijk voor alle handelingen of nalatigheden die zich voordoen binnen de applicatie via het gebruik van uw registratie gegevens. Als u van mening bent dat iemand heeft gebruikt of wordt het gebruik van uw registratie gegevens, gebruikersnaam of wachtwoord voor toegang tot een Dienst zonder uw toestemming, moet u onze klantenservice onmiddellijk op de hoogte.

Privacybeleid
SAS NEUTRINO doet zijn uiterste best om de privacy, de vertrouwelijkheid en de veiligheid van haar klanten te waarborgen worden bewaard zowel tijdens hun interactie met het bedrijf en daarna, voor zover haalbaar door het bedrijf.
SAS NEUTRINO doet zijn uiterste best om de vertrouwelijkheid van haar klanten te waarborgen persoonlijke informatie, waaronder de uitvoering van procedures voor gegevensbescherming ontworpen om client vertrouwelijkheid te waarborgen. SAS NEUTRINO zorgt ervoor dat haar beleid inzake gegevensbescherming regelmatig wordt bijgewerkt om ervoor te zorgen dat klanten vertrouwelijke informatie wordt voortdurend gewaarborgd.

Van tijd tot tijd SAS NEUTRINO of per telefoon of e-mail contact opnemen met klanten voor het doel van het aanbieden van meer informatie over SAS NEUTRINO. Daarnaast heeft het bedrijf kan, bij gelegenheid, proberen contact op te nemen klanten, of per telefoon of per e-mail, met het doel hen te informeren over unieke promotie-aanbiedingen die door SAS NEUTRINO voor de klant.
SAS NEUTRINO kunnen ook uw contactgegevens aan de derde partij signaal providers dat u geabonneerd bent.

Cliënten stemmen met de ontvangst van een dergelijk contact als ze akkoord met onze algemene voorwaarden bij het registreren met SAS NEUTRINO. Iemand die opt-out van verder contact met SAS NEUTRINO op elk moment dan ook het recht om dit te doen, gewoon contact opnemen met het bedrijf of per e-mail en vragen dat er geen verder contact namens het bedrijf worden gemaakt.

Vrijwaring & amp; Recht van Set-Off
De klant stemt ermee in te vrijwaren SAS NEUTRINO, haar bestuurders, functionarissen, werknemers of agenten van en met betrekking tot enig verlies, schade, aansprakelijkheid, kosten of uitgaven, dat het lijdt of maakt op grond van de klant niet te ontladen zijn verplichtingen uit hoofde van of handelen in strijd met enige van de bepalingen en voorwaarden hierin opgenomen of als gevolg van een schending van enige toepasselijke wet- of regelgeving.
In het geval dat er sprake is van aansprakelijkheid van de Klant SAS NEUTRINO haar bestuurders, functionarissen, werknemers of agenten onder de vergoeding bepalingen van de clausule hierin-boven, zal SAS NEUTRINO het recht om verrekening dat bedrag tegen elke balans gehouden te hebben het krediet van de rekening geopend door de klant met SAS NEUTRINO.

Beperking van aansprakelijkheid
IN GEEN GEVAL ZAL SAS NEUTRINO, haar functionarissen, leidinggevenden of werknemers aansprakelijk voor verloren gegane OF ENIGE SPECIALE, INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE ALS GEVOLG VAN OF IN VERBAND MET ONZE TOEPASSING, onze diensten of DEZE OVEREENKOMST (ECHTER ONTSTAAN, INCLUSIEF NALATIGHEID), BEHALVE ZOALS omschreven in deze overeenkomst. DE VERANTWOORDELIJKHEID VAN SAS NEUTRINO, haar functionarissen, bestuurders of werknemers, U OF EEN DERDE PARTIJEN OP EEN BEWEZEN omstandigheid beperkt tot het bedrag geld dat u overgedragen of gestort op uw rekening bij SAS NEUTRINO IN VERBAND MET HET transactie die aan DERGELIJKE AANSPRAKELIJKHEID .

SAS NEUTRINO en Derden Providers niet instaan voor de juistheid, tijdigheid, volledigheid of de juiste volgorde van de Marktinformatie, of garandeert geen resultaten uit uw gebruik of vertrouwen op de Market Information. Marktinformatie kan snel onbetrouwbaar om verschillende redenen, waaronder, bijvoorbeeld, veranderingen in de marktomstandigheden of economische omstandigheden worden. Noch SAS NEUTRINO noch de Derde Partij Providers zijn verplicht om enige informatie of meningen die in enige Marktinformatie te werken, en kunnen we stoppen met het aanbieden van Marktinformatie op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving.

U gaat ermee akkoord dat noch SAS NEUTRINO noch de Derde Partij Providers aansprakelijk zal zijn op geen enkele manier voor de beëindiging, onderbreking, vertraging of onnauwkeurigheid van enige Marktinformatie. U zult niet “deep-link”, herverdelen of de herverdeling van de markt informatie te vergemakkelijken, noch zal u toegang verschaffen tot de markt informatie aan iedereen die niet door SAS NEUTRINO is bevoegd om Marktinformatie te ontvangen.

Gebruik & amp; Toegang van Application
U bent verantwoordelijk voor het leveren en onderhouden van de middelen waarmee toegang tot de applicatie, die kunnen omvatten, maar zijn niet beperkt tot, een personal computer, modem en telefoon of andere toegang lijn. U bent verantwoordelijk voor alle toegangs- en servicekosten die nodig zijn om verbinding te maken met de website en neem alle kosten bij de toegang tot dergelijke systemen.

Je alle risico’s verbonden aan het gebruik en de opslag van informatie op uw personal computer of op een andere computer waarmee u toegang tot de applicatie en de diensten te krijgen verder aannemen (hierna te noemen “computer” of “computer”). U verklaart en garandeert dat u hebt uitgevoerd en van plan om te werken en passende bescherming met betrekking tot de veiligheid en de controle van de toegang tot uw computer, computervirussen of andere vergelijkbare schadelijke of ongeschikte materialen, apparaten, informatie of gegevens te behouden.

U verklaart dat SAS NEUTRINO niet aansprakelijk zal zijn op geen enkele manier om u in geval van een storing of beschadiging of vernieling op uw computer systemen, gegevens of gegevens of een deel daarvan, of voor vertragingen, verliezen, fouten of omissies als gevolg van het falen of wanbeheer van enige telecommunicatie- of computerapparatuur of software. Je zal niet doorgeven aan of op enigerlei wijze, direct of indirect, bloot SAS NEUTRINO of een van SAS NEUTRINO’s online service providers om elke computer virus of andere vergelijkbare schadelijke of ongeschikt materiaal of apparaat.

U gaat ermee akkoord volledig en persoonlijk aansprakelijk voor het als gevolg van de afwikkeling van elke transactie onder uw account met het bedrijf aangegaan zijn.
U bent verantwoordelijk voor dat u alleen controle toegang tot uw account, en die andere persoon is de toegang tot de handel op de website met behulp van uw account verleend. In ieder geval, je alleen volledig aansprakelijk blijven voor alle verhandelde posities op uw broker account en voor alle credit card transacties in de applicatie voor uw account opgegeven.
Je hebt de plicht om het bedrijf te melden elk probleem, fout of vermoede systeem of andere onvolkomenheden die kunnen optreden.

Rechten bedrijf
SAS NEUTRINO behoudt zich het recht voor om de werking van deze site of een deel of delen ervan op te schorten. SAS NEUTRINO kan, naar eigen goeddunken, op te leggen volume of andere beperkingen op Customer accounts.

Overmacht
U verklaart dat SAS NEUTRINO niet aansprakelijk zal zijn op geen enkele manier aan u of aan een andere persoon in geval van overmacht, of voor de handeling van een regering of wettelijke bevoegdheid, of voor het falen van of schade of vernieling aan zijn computersystemen , gegevens of gegevens of een deel daarvan, of voor vertragingen, verliezen, fouten of omissies als gevolg van het falen of wanbeheer van enige telecommunicatie- of computerapparatuur of software.
De partijen worden vrijgegeven van alle verantwoordelijkheden voor de gedeeltelijke, volledige of niet-nakoming, alsook voor onjuiste nakoming van de verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst, indien deze niet-nakoming of onjuiste nakoming was een gevolg van buitengewone gebeurtenissen, die zich na deze overeenkomst werd gesloten en die de partij kon ook niet voorzien of voorkomen (natuurrampen, oorlogen, gewapende conflicten etc.).

technische problemen
U begrijpt dat terwijl het internet en het World Wide Web zijn over het algemeen betrouwbaar, technische problemen of andere omstandigheden kunnen vertragen of voorkomen dat u toegang tot de applicatie.
SAS NEUTRINO is niet aansprakelijk, en gaat u ermee akkoord niet te houden of te zoeken naar SAS NEUTRINO of een van zijn agenten of service providers aansprakelijk te houden voor eventuele technische problemen, storingen en systeem storingen en communicatie mislukkingen, apparatuur of software defecten of storingen, toegang tot het systeem problemen, capaciteit van het systeem problemen, hoge internetverkeer vraag, inbreuken op de beveiliging en ongeautoriseerde toegang, en andere soortgelijke computer problemen en defecten.
SAS NEUTRINO vertegenwoordigt niet, garandeert of garantie dat u in staat in tijden of plaatsen van uw keuze, of dat SAS NEUTRINO voldoende capaciteit voor de toepassing als geheel of in een geografische locatie zal hebben om toegang te krijgen of gebruik maken van de toepassing zal zijn.
SAS NEUTRINO vertegenwoordigt niet, garanderen of garanderen dat de toepassing ononderbroken en foutloze service te bieden. SAS NEUTRINO geen garanties of garanties met betrekking tot de toepassing en de inhoud ervan, met inbegrip van maar niet beperkt tot, garanties van verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. Zonder beperking van het voorgaande SAS NEUTRINO niet verantwoordelijk voor een onmogelijkheid om orders en vereisten uit te voeren zal zijn als gevolg van storingen in de werking van de informatieve systemen veroorzaakt door technische storingen, die buiten haar controle.
SAS NEUTRINO kunnen gepland en ongepland onderhoud uit te voeren op de toepassing en het is infrastructuur. SAS NEUTRINO geeft geen garanties voor de beschikbaarheid van een bericht voorafgaand aan onderhoud; echter, zal SAS NEUTRINO ons best doen om de gebruikers van gepland onderhoud en wanneer kunnen informeren, zullen deze uit te voeren tijdens de daluren.

Links
SAS NEUTRINO biedt links naar andere sites die worden gecontroleerd of aangeboden door derden. Dergelijke links kan aansluiting te vertegenwoordigen met betrekking tot dergelijke site, de eigenaars of de providers.
SAS NEUTRINO waarschuwt u ervoor zorgen dat u de bij het gebruik van dergelijke sites voor het ophalen, het gebruik, het vertrouwen op of iets te kopen via het internet risico’s te begrijpen. Je gaat ermee akkoord dat onder geen enkele omstandigheid zal je vasthouden SAS NEUTRINO aansprakelijk voor verlies of schade veroorzaakt door het gebruik van of vertrouwen op enige inhoud, goederen of diensten die beschikbaar zijn op andere sites.
SAS NEUTRINO stelt links naar affiliate makelaars. Die brokers verschijnen in de meeste vergelijking websites en zijn goed geplaatst. SAS NEUTRINO zich gewoon op basis van deze vergelijkende tests en wijst elke verantwoordelijkheid voor de registratie bij de makelaars. De keuze van de makelaar blijft uw verantwoordelijkheid. Als u twijfelt of vermoedens over een affiliate makelaar, houd SAS NEUTRINO gemeld.

Handelsmerken & amp; Auteursrechten
Alle inhoud, merken, diensten, handelsnamen, logo’s en iconen zijn eigendom van SAS NEUTRINO of haar gelieerde ondernemingen, agenten, of makelaars en worden beschermd door copyright wetten en internationale verdragen en bepalingen.
U stemt ermee in geen mededelingen auteursrecht of andere aanduidingen van beschermde intellectuele eigendomsrechten van materialen die u printen of downloaden van de website niet te verwijderen. U ontvangt geen intellectuele eigendomsrechten in of enig recht of licentie om deze materialen of de applicatie te verkrijgen, anders dan zoals uiteengezet in deze overeenkomst. Afbeeldingen weergegeven op de toepassing zijn ofwel eigendom van SAS NEUTRINO of met toestemming gebruikt.
U stemt ermee in niet te uploaden, post, reproduceren of te verspreiden informatie, software of ander materiaal beschermd door auteursrecht of enig ander intellectueel eigendomsrecht (evenals rechten van publiciteit en privacy) zonder voorafgaande toestemming van de eigenaar van dergelijke rechten en de voorafgaande schriftelijke toestemming van SAS NEUTRINO. Niets op de aanvraag wordt geïnterpreteerd als de toekenning, bij implicatie, estoppels, of anderszins, van een licentie of recht om een ​​handelsmerk te gebruiken zonder schriftelijke toestemming van SAS NEUTRINO en / of een derde partij die eigenaar is van de handelsmerken.
Uw gebruik van de handelsmerken of enige andere inhoud van de aanvraag, behalve zoals hierin voorzien, is strikt verboden.

informatieverschaffing
Zelfs een lichte schommeling van de markt kan aanzienlijke winsten betekenen wanneer deze fluctuaties in uw voordeel, maar dat kan ook betekenen aanzienlijke verliezen als de schommelingen in uw nadeel. U bent verantwoordelijk voor het instellen van een goede trading bedragen en vanwege de aard van hoe SAS NEUTRINO werkt met makelaars; gaat u ermee akkoord dat wij de goede werking van de instellingen niet kunnen garanderen. Geen enkel systeem bestaat dat je zou kunnen verzekeren dat transacties op de markt moet brengen grote voordelen, noch is het mogelijk om te garanderen dat uw transacties gunstige resultaten zal opleveren. Het risico hier weergegeven informatie niet alle risico’s en andere belangrijke aspecten inherent aan de markt hebben. Daarom, alvorens te beginnen met de handel, moet u de details van de handel te leren op de markten in detail.

SAS NEUTRINO Platform
De SAS NEUTRINO trading platform (genaamd BOSS Indicator) is een handelsnaam kopiëren van software die trading signalen van een eigen algoritme ontwikkeld door SAS NEUTRINO ontvangen. Zodra het signaal wordt ontvangen, de SAS NEUTRINO gebruikt accountinstellingen van de klant en de voorkeuren van de handelspositie van makelaar van de klant te nemen. SAS NEUTRINO is niet verantwoordelijk voor eventuele incidenten die kunnen gebeuren tijdens dit proces. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, onjuiste handelsposities of bedragen.

Risico van verlies
Het risico van verlies in de handel kan aanzienlijk zijn. Je moet dus zorgvuldig overwegen of een dergelijke handel is geschikt voor u in het licht van uw financiële toestand. Wanneer de handel op de marge, kunt u een totaal verlies van de initiële marge fondsen en eventuele extra middelen die u stort met uw makelaar om vast te stellen of een positie in de markt te handhaven te ondersteunen. Alvorens te besluiten om de handel en / of investeren, moet je zorgvuldig overwegen uw doelstellingen, het niveau van ervaring en risicobereidheid. De mogelijkheid bestaat dat u een verlies van sommige of alle van uw initiële investering kon houden en daarom moet je niet ruilen of geld dat je niet kunt veroorloven om te verliezen te investeren.
Bij het bekijken van deze applicatie en het nemen van transacties gebaseerd off van aangeboden signalen of auto-handel op de SAS NEUTRINO trading platform, u volledig begrijpt en gaat ermee akkoord dat de markten zijn onderhevig aan talrijke impliciete en expliciete risico’s, die geen van SAS NEUTRINO kan beheersen of beïnvloeden. Je Daarom erkent en aanvaardt dat alle handel is uitsluitend op eigen risico. U moet zich bewust zijn van alle risico’s in verband met de handel en moet je advies in te winnen van een onafhankelijke financieel adviseur voordat de handel.
U stemt er ook mee om de volledige verantwoordelijkheid voor uw keuze van het signaal provider (s) dragen en erkent dat SAS NEUTRINO heeft niet en zal geen specifieke aanbevelingen te doen voor u waarop u recht te vertrouwen. U begrijpt ook dat de verspreide informatie over deze aanvraag vertegenwoordigt onpersoonlijke, belangeloze adviezen en commentaar van SAS NEUTRINO en zijn werknemers, agenten en affiliates, maar dat de informatie beleggingsadvies of een aanbeveling om de handel met behulp van een specifiek signaal provider vormt.
We raden klanten bezoeken de Commodity Futures Trading Commission (“CFTC”) website op het volgende adres voordat de handel:
http://www.cftc.gov/cftc/cftcbeforetrade.htm

Derden Signal Providers
SAS NEUTRINO geeft geen garantie, impliciet of anderszins, met betrekking tot de door derden signaal providers aan klanten verstrekte informatie, of via hun respectieve websites. Als zodanig, het gebruik van deze derde partij signaal providers is op eigen risico van de klant. U erkent en aanvaardt dat SAS NEUTRINO is niet verantwoordelijk voor eventuele tekortkomingen, systeem voor de handel fouten, het opladen of de facturering fouten, verkeerde voorstelling van zaken, of enig wangedrag aan de zijde van deze derde signaal provider (s) of SAS NEUTRINO.
De rendementen voor signaal providers vermeld in deze toepassing zijn hypothetische in dat ze terugkeert in een model rekening te vertegenwoordigen. Het model rekening kan stijgen of dalen door de exacte enkel contract winst- en verliesrekening bereikt door klanten handel daadwerkelijk geld op grond van trading signalen van de beursgenoteerde systeem op de juiste data, of als er geen feitelijke opdrachtgever winst of verlies beschikbaar is, door de hypothetische enkel contract winst en verlies van transacties gegenereerd door trading signalen van het systeem gedurende de testperiode. Het hypothetische model rekening begint met de beursgenoteerde startkapitaal niveau, en wordt elke maand teruggezet op dat bedrag. Het percentage rendement weerspiegelen opnemen van provisies, spreads, rente, kosten, en de kosten van het systeem. De kosten voor commissie, verspreiding, rente en inbegrepen in de berekeningen verschilt per systeem.
Het werkelijke percentage winsten / verliezen ervaren door klanten zullen variëren, afhankelijk van vele factoren, waaronder, maar niet beperkt tot: het starten van saldi, marktgedrag, accountinstellingen van de belegger en de prestaties van het signaal provider. Vanwege dit, kunnen de werkelijke percentage winsten / verliezen ervaren door beleggers wezenlijk anders dan het percentage winsten / verliezen op deze website.
U begrijpt dat er geen garantie dat uw gebruik van het signaal aanbieders of de verspreide informatie over deze aanvraag zal resulteren in winst kan zijn. Verder begrijpt u dat uw gebruik van het signaal aanbieders of de verspreide informatie over deze aanvraag kan leiden tot aanzienlijke verliezen.
Lees aandachtig de CFTC vereiste disclaimer over hypothetische resultaten hieronder.
HYPOTHETISCHE PERFORMANCE-RESULTATEN HEBBEN VELE INHERENTE BEPERKINGEN, waarvan sommige hieronder beschreven. Er wordt geen verklaring gegeven dat de rekening zal of waarschijnlijk winsten of verliezen vergelijkbaar met die zoals voorgesteld; In feite zijn er vaak grote verschillen tussen HYPOTHETISCHE PERFORMANCE-RESULTATEN EN DE WERKELIJKE RESULTATEN VERVOLGENS BEREIKT DOOR EEN BEPAALDE TRADING PROGRAMMA. Een van de beperkingen hypothetische PERFORMANCE resultaten is dat ze over het algemeen bereid met voordeel van achteraf. Bovendien heeft HYPOTHETISCHE TRADING geen sprake FINANCIËLE RISICO, EN GEEN HYPOTHETISCH TRADING record kan VOLLEDIG rekening met de impact van de financiële RISICO VAN DE WERKELIJKE TRADING. BIJVOORBEELD, de mogelijkheid om VERLIEZEN WEERSTAAN OF houden aan een BEPAALD TRADING PROGRAMMA ONDANKS TRADING verliezen raken PUNTEN DIE kunnen ook negatieve gevolgen WERKELIJKE handelsresultaten. Er tal van andere factoren met betrekking tot de markten in het algemeen of op de uitvoering van specifieke TRADING programma dat niet volledig kan worden verantwoord in de VOORBEREIDING VAN HYPOTHETISCHE PERFORMANCE resultaten en alle wat een negatieve invloed kan hebben op handelsresultaten.
Elke moeite is gedaan om ervoor te zorgen dat de informatie over deze aanvraag juist en volledig is, maar noch SAS NEUTRINO, noch onze officieren, opdrachtgevers, werknemers of agenten zijn aansprakelijk voor enige persoon voor eventuele verliezen, schade, kosten of uitgaven (inclusief, maar niet beperkt tot, het verlies van winst, verlies van gebruik, directe, indirecte, incidentele of gevolgschade) als gevolg van fouten in, weglatingen van of wijzigingen in de informatie. Het voorgaande geldt ongeacht of een vordering ontstaat in contract, onrechtmatige daad, nalatigheid, risicoaansprakelijkheid anders.
Eventuele specifieke investering of beleggingsdienst bevatten of waarnaar wordt verwezen in deze toepassing mogelijk niet geschikt voor alle klanten. Je moet niet vertrouwen op een van de informatie als een substituut voor de uitoefening van je eigen vaardigheden en beoordelingsvermogen bij het maken van een dergelijke beslissing over de wenselijkheid van dergelijke investeringen.

prestatiestatistieken
SAS NEUTRINO niet heeft uitgevoerd om de volledigheid of juistheid van de informatie en statistieken van derden te controleren. Hoewel de informatie en statistieken gegeven worden verondersteld volledig en juist te zijn, kunnen wij niet garanderen de volledigheid of juistheid. Als een term en de conditie van uw gebruik van deze website, gaat u uitdrukkelijk houdt SAS NEUTRINO onschuldig en af van elke vordering die u heeft of kan hebben als gevolg van een van de informatie en statistieken die door derden op deze website zijn onvolledig of onjuist.
In het verleden behaalde geplaatst door Signal en Systems Providers (Providers), is niet noodzakelijkerwijs indicatief voor toekomstige resultaten. Geen vertegenwoordiging wordt gemaakt dat elke rekening is waarschijnlijk winsten of verliezen vergelijkbaar met die getoond bereiken. In feite zijn er vaak grote verschillen tussen de hypothetische prestaties resultaten en de werkelijke resultaten vervolgens bereikt door een bijzonder programma voor de handel.
De samengestelde maandelijkse resultaten zijn voornamelijk hypothetische resultaten van de master-demo en haar vertegenwoordiging van de aanbieders, hoewel de prestaties resultaten weergegeven kan een combinatie van wonen en hypothetische resultaten vormen en zijn niet exclusief voor een van beide. Er zijn tal van andere factoren die verband houden met markten in het algemeen of voor de uitvoering van een specifiek programma voor de handel die niet volledig kunnen worden verantwoord in de voorbereiding van hypothetische prestaties en resultaten die allemaal kunnen negatieve invloed hebben op feitelijke handelsresultaten. Er is geen garantie dat een toepassing van deze methodes zou hetzelfde resultaat hebben als het hypothetisch geplaatst. Sinds succes handel hangt af van vele elementen, waaronder, maar niet beperkt tot een trading methodologie en eigen psychologie een handelaar, SAS NEUTRINO geen vertegenwoordiging dan ook maken dat de signalen en Handel door de Derde Partij Signal Providers aan u verstrekt zou kunnen zijn of geschikt zijn of die ze rendabel zou zijn voor jou.
Realiseert u zich het risico bij elke investering en investeringen professionals te raadplegen alvorens verder te gaan. Mocht u besluiten om een of alle signalen van deze systemen ‘handel, het is jouw beslissing.

Online Trading Risico
Er zijn risico’s verbonden aan het gebruik van een op internet gebaseerde handel in diensten, waaronder, maar niet beperkt tot, hardware, software of internetverbinding. Aangezien SAS NEUTRINO niet signaal macht, de ontvangst of routering via internet te controleren, configuratie van uw hardware of software, of betrouwbaarheid van uw internetverbinding, gaat u ermee akkoord dat u alleen verantwoordelijk voor dergelijke storingen, met inbegrip van de communicatie storingen, onderbrekingen, vervormingen en vertragingen in de handel.
Volatiliteit of liquiditeit in de markten kunnen verhinderen orders van worden uitgevoerd tegen voordelige prijzen, of helemaal niet. SAS NEUTRINO is niet aansprakelijk jegens enige persoon voor eventuele verliezen, schade, kosten of uitgaven (inclusief, maar niet beperkt tot, het verlies van winst, verlies van gebruik, directe, indirecte, incidentele schade of gevolgschade) optreedt, omdat transacties niet kan worden uitgevoerd als gevolg van de marktomstandigheden of van eventuele fouten van uw dealer.
SAS NEUTRINO raadt klanten moeten voorzichtig zijn wanneer ze gebruik maken van een iPhone, Blackberry of andere handheld mobiele apparaat voor handel of het ontvangen van gegevens van de SAS NEUTRINO platform. Handheld mobiele apparaten afhankelijk zijn van draadloze connectiviteit, zijn onderworpen aan de beperkingen van 3G, Wi-Fi en GPRS-netwerken beperkingen, en kunnen niet zorgen voor de belegger met dezelfde functies als de toegang tot SAS NEUTRINO platform vanuit een webbrowser. SAS NEUTRINO is niet aansprakelijk jegens enige persoon voor eventuele verliezen, schade, kosten of uitgaven (inclusief, maar niet beperkt tot, het verlies van winst, verlies van gebruik, directe, indirecte, incidentele of gevolgschade) als gevolg van het gebruik van een van de cliënt handheld mobiele apparaat.

beleid Refund
Vanwege de aard van het verstrekken van een dienst aan klanten aan te sluiten, SAS NEUTRINO meestal geen restitutie bieden, behalve in het volgende scenario:
SAS NEUTRINO zullen een terugbetaling aan een klant uit te geven voor het falen van de levering, in een bedrag van maximaal huidige abonnement van de cliënt, in het geval dat de derde partij signaal provider die u geabonneerd beschikt niet over een dienst die zij beschreven voor meer dan 1 / 2 van het abonnement lengte. SAS NEUTRINO behoudt zich het recht voor om de geabonneerde dienst vervangen door een andere vergelijkbare waarde. U moet eerst SAS NEUTRINO van de storing te melden aan de levering en laat SAS NEUTRINO 3 werkdagen om het probleem aan te pakken. Als na 4 werkdagen na ontvangst van de melding, heeft het signaal dienst niet hervat, zal SAS NEUTRINO de gedeeltelijke terugbetaling.
Als de restitutie wordt toegekend, de klant verliest de resterende tijd op haar inschrijving en SAS NEUTRINO behoudt zich het recht voor rekening van de klant te annuleren.
De terugbetaling zal worden gebaseerd op de huidige inschrijvingsbedrag voor het niet leveren, minus platform levering kosten, en een vergoeding voor aanvaardbaar gebruik bij SAS NEUTRINO correct is het verlenen van service. Tenzij uitdrukkelijk door deze restitutie beleid, noch SAS NEUTRINO, noch onze officieren, opdrachtgevers, werknemers of agenten zijn aansprakelijk voor enige persoon voor eventuele verliezen, schade, kosten of uitgaven (inclusief, maar niet beperkt tot, verlies van winst, verlies gebruik, directe, indirecte, incidentele of gevolgschade) als gevolg van eventuele fouten in de SAS NEUTRINO trading platform.
De terugbetaling NIET dekken potentiële verliezen op binaire opties rekening (en) van de cliënt.

Forex & amp; Andere Risk Disclaimer
Voordat u een investering of trading beslissingen te nemen, is het erg belangrijk dat je jezelf goed te informeren over de mogelijkheden en risico’s. Dit omvat niet alleen de financiële aspecten, maar ook juridische en fiscale degenen. Houdt u er rekening mee dat de historische prestaties van een systeem de handel in valuta of Forex trading strategie geen indicatie voor toekomstige resultaten kunnen zijn.

CFTC REGEL 4.41
HYPOTHETISCHE of gesimuleerde PERFORMANCE resultaten zijn bepaalde beperkingen. In tegenstelling tot een werkelijke prestaties RECORD, DO GESIMULEERDE Resultaten niet staan voor de daadwerkelijke TRADING. Ook, omdat de beroepen niet zijn verricht, waarvan de resultaten kunnen hebben op basis-OF-OVER gecompenseerd voor de IMPACT, indien aanwezig, van bepaalde marktomstandigheden factoren, zoals gebrek aan liquiditeit. GESIMULEERDE TRADING’s in het algemeen zijn ook onderworpen aan het feit dat ze zijn ontworpen met de voordeel van achteraf. Er wordt geen verklaring gegeven dat de rekening zal of waarschijnlijk WINST OF VERLIEZEN vergelijkbaar met die zoals voorgesteld.
HIJ RISICO VAN VERLIES IN valutahandel (Forex) worden aanzienlijk. U dient daarom zorgvuldig te overwegen of dergelijke handel voor u geschikt is in het licht van uw financiële toestand. DE HOGE mate van leverage die vaak te verkrijgen is in FOREX trading kan tegen je werken als voor u. HET GEBRUIK van het hefboomeffect kan leiden tot grote verliezen EVENALS GAINS.
Bron voor CFTC regel 4.41: http://www.cftc.gov

Valutahandel biedt een fantastisch winstpotentieel, maar ook grote risico potentieel. Daarom is de handel in valuta op de marge is mogelijk niet geschikt voor alle individuen. De hoge leverage aangeboden in de valuta markt kan tegen je werken als voor u.
Voordat u aan de slag met de handel in de markt voor vreemde valuta moet u overwegen uw investering doelen, doelstellingen, handel ervaring en uw persoonlijke risicobereidheid. Je moet ook bewust zijn van de bestaande mogelijkheid dat u enkele of in het ergste geval, al uw eigen vermogen zou kunnen verliezen zijn. Om deze reden raden wij u aan alleen geld je kunt veroorloven om te verliezen te investeren. Alleen discretionaire geld moet worden gebruikt voor de handel in valuta. Maak jezelf bewust van alle mogelijk risico’s verbonden aan de handel in valuta op de marge. Als u nog vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met een onafhankelijke financieel adviseur.

Door het gebruik van onze systemen, trading strategieën, signalen en gekopieerd trades, gaat u akkoord met SAS NEUTRINO en iedereen die betrokken is bij de productie, ontwikkeling, distributie vrij van enige verantwoordelijkheid te houden. Elke live trading je dat doet, je doet op uw eigen discretie en risico.
SAS NEUTRINO aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor verlies of schade als gevolg van het vertrouwen op de informatie in deze aanvraag; Dit is inclusief lesmateriaal, signalen, offertes en grafieken, en analyse. Wees u bewust van de risico’s van de handel in de financiële markten; nooit meer geld te investeren dan kunt u het risico te verliezen. De betrokken zijn bij de handel in binaire opties risico’s zijn hoog en kunnen niet geschikt zijn voor alle beleggers SAS NEUTRINO is niet verantwoordelijk voor eventuele bedrijfsschade u misschien geconfronteerd als gevolg van het gebruik van de gegevens die gehost wordt op deze toepassing behouden. De gegevens en citaten op deze website zijn niet door uitwisselingen maar door market makers. Dus de prijzen kunnen verschillen van beurskoersen en kan niet nauwkeurig tot real time koersen zijn. Ze worden geleverd als een gids tot de handel in plaats van voor handelsdoeleinden.
Financiële handel met binaire opties is een uitstekende manier waarop u kunt profiteren van de bewegingen op de financiële markten op een breed scala aan activa.
Maar zoals met elke vorm van financiële investering zijn er bijbehorende risico’s. Terwijl uw aansprakelijkheid op uw binaire opties rekening beperkt is, kunt u nog steeds geconfronteerd met een totaal verlies van kapitaal als je geen geld te beheren in uw effectenrekening correct en best practices om uw risico’s te beheersen observeren.
Zoals bij elke vorm van financiële investering wordt u geadviseerd om vertrouwd te raken met alle betrokkenen voorafgaand aan de handelsrisico’s. Als u twijfelt over de geschiktheid van de handel met binaire opties is het raden u aan zich te onthouden van doen en deskundig onafhankelijk financieel advies alvorens gebruik te maken van een van de materialen op deze toepassing.

Terwijl alle informatie over deze toepassing streeft zo nauwkeurig mogelijk te zijn, is het niet direct beleggingsadvies. Bovendien zullen wij niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele uitkomsten, positief of anderszins uit het gebruik van informatie op deze toepassing.

Als algemene regel, de AMF roept beleggers op hun hoede voor het maken van een investering en aan de volgende regels:

– Wat de marketing toonhoogte, bedenk dan dat een hoog rendement altijd hoge risico’s inhouden. In principe is elk product met een opbrengst van meer dan de geldmarktrente (in Frankrijk, de rente betaald over Livret A Passbook deposito’s) houdt een aanzienlijk risico, met name het verlies van uw initiële investering;

– De door uw tussenpersoon informatie moet duidelijk en begrijpelijk zijn. Om tegenslagen te voorkomen, vergeet niet het gezegde: “Nooit investeren in alles wat je niet begrijpt”;

– Verzamel zoveel mogelijk informatie over de tussenpersoon biedt u het product (machtiging / vergunning, corporate identity, het hoofdkantoor, etc.).

Verantwoordelijkheid Opdrachtgever
Het is de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever om te verifiëren dat alle transacties en de diensten door hem ontvangen zijn niet in strijd met de toepasselijke wetgeving en andere wettelijke verplichtingen die voortvloeien uit het gebruik van de site te ondernemen. Klant houdt als enige aansprakelijk voor alle transacties op zijn rekening. De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de beveiliging van zijn gebruikersnaam en wachtwoord voor zijn rekening. De opdrachtgever houdt als enige verantwoordelijk voor eventuele schade als gevolg van enig handelen of nalaten van Opdrachtgever veroorzaken ongepaste of afwijkende gebruik van zijn account.

Het wordt duidelijk vermeld en door de Opdrachtgever dat de opdrachtgever verantwoordelijk voor elke beslissing gemaakt overeengekomen en / of te worden gemaakt door de opdrachtgever te vertrouwen op de inhoud van de Site en geen aanspraak en / of pak van welke aard zullen ontstaan in die zin tegen SAS NEUTRINO en / of haar bestuurders en / of werknemers en / of functionarissen en / of agenten (de Vennootschap en / of haar gemachtigden) en / of de begunstigde eigenaars. De Vennootschap en / of haar agenten zullen geen enkele verantwoordelijkheid voor het verlies van de winst te wijten aan te houden en / of in verband met de Site, handelingen verricht door de opdrachtgever, Services en de gebruiksvoorwaarden of enige andere schade, inclusief speciale schade en / of indirecte uitgevoerd schade of indirecte schade veroorzaakt, behalve in geval van kwaadwillige handelingen door de Vennootschap.

Zonder beperking van de voornoemde en alleen in het geval van dwingende uitspraak van de rechter of andere bevoegde juridische instelling berechting van de Vennootschap en / of haar agenten houden aansprakelijkheid jegens de opdrachtgever of derde, de aansprakelijkheid van de Vennootschap, in ieder geval, zal worden beperkt tot de hoeveelheid geld gedeponeerd en / of overgedragen door Opdrachtgever aan de rekening in verband met de transactie die de aansprakelijkheid van de Vennootschap en / of haar agenten veroorzaakt (indien die is veroorzaakt).

Scheidbaarheid
Mocht een deel of de bepaling van deze Overeenkomst afdwingbaar worden gehouden of in strijd met het toepasselijke recht van enig rechtsgebied, de geldigheid van de overige onderdelen of bepalingen mogen niet worden daardoor beïnvloed.

toepasselijk recht
Deze overeenkomst wordt beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Frankrijk.

bevoegde rechter
Alle geschillen die in verband met deze overeenkomst aan de exclusieve bevoegdheid van de bevoegde rechter in Brest, Frankrijk worden ingediend.